جدول کامل بازی‌های جام‌جهانی فوتبال 2010 در افریقای‌جنوبی

تقویم کامل بازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جام جهانی فوتبال 2010 در افریقای جنوبی اعلام شد.

بر اساس گزارش منتشره در سایت فیفا این رقابت ها از روز یازدهم ژوئن برابر با 21 خرداد با دیدار تیم های ملی آفریقای جنوبی و مکزیک آغاز خواهد شد و یکشنبه25 ژوئن برابر با 20 تیر با انجام دیدار فینال به پایان می رسد.
 برنامه زمانی و مکانی این مسابقات به وقت تهران به شرح زیر اعلام شده است: (اختلاف ساعت بین ژوهانسبورگ با تهران 2:30 ساعت است یعنی ساعت 12:00 ظهر در ژوهانسبورگ معادل 14:30 در تهران است.تهران 2:30 ساعت جلوتر است
 
گروه A
آفریقاى جنوبى، مکزیک، اروگوئه و فرانسه
  
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
1
جمعه ۲۱ خرداد (ساعت ۱۸و ۳۰ دقیقه)
ژوهانسبورگ
آفریقاى جنوبى
  
مکزیک
2
جمعه ۲۱ خرداد (ساعت ۲۳)
کیپ تاون
اروگوئه
  
فرانسه
17
چهارشنبه، ۲۶ خرداد (ساعت ۲۳)
پرتوریا
آفریقاى جنوبى
  
اروگوئه
18
پنج شنبه ۲۷ خرداد (ساعت ۲۳)
یولوکوانه
فرانسه
  
مکزیک
33
سه شنبه اول تیر (ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه)
روشتنبورگ
مکزیک
  
اروگوئه
34
سه شنبه اول تیر (ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه)
مانگونانگ
فرانسه
  
آفریقاى جنوبى
 
گروهB
آرژانتین- نیجریه- کره جنوبى و یونان
 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
1
شنبه ۲۲ خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقیقه)
ژوهانسبورگ
آرژانتین
  
نیجریه
2
شنبه ۲۲ خرداد(ساعت ۱۶)
بندر الیزابت
کره جنوبى
  
یونان
17
پنج شنبه ۲۷ خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقیقه)
مانگونانگ
یونان
  
نیجریه
18
پنج شنبه ۲۷ خرداد (ساعت ۱۶)
ژوهانسبورگ
آرژانتین
  
کره جنوبى
33
سه شنبه اول تیر(ساعت ۲۳)
دوربان
نیجریه
  
کره جنوبى
34
سه شنبه اول تیر (ساعت ۲۳)
پولوکوانه
یونان
  
آرژانتین
  
گروه C
انگلستان- آمریکا- الجزایر و اسلوونى 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
1
شنبه ۲۲ خرداد (ساعت ۲۳)
روشتنبورگ
انگلستان
  
آمریکا
2
یکشنبه ۲۳ خرداد( ۱۶ )
پولوکوانه
الجزایر
  
اسلوونى
17
جمعه ۲۸ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
ژوهانسبورگ
اسلوونى
  
آمریکا
18
جمعه۲۸ خرداد (ساعت ۲۳)
کیپ تاون
انگستان
  
الجزایر
33
چهارشنبه  ۲ تیر( ۱۸ و ۳۰ دقیقه)
بندر الیزابت
اسلوونى
  
انگلستان
34
چهارشنبه ۲ تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
پرتوریا
آمریکا
  
الجزایر
 
 گروهD
آلمان- استرالیا- صربستان و غنا 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
7
یکشنبه ۲۳ خرداد (ساعت ۲۳)
دوربان
آلمان
  
استرالیا
8
۲۳ یکشنبه خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقیقه)
پرتوریا
صربستان
  
غنا
21
جمعه ۲۸ خرداد (ساعت ۱۶)
بندر الیزابت
آلمان
  
صربستان
24
سه شنبه ۲۹ خرداد (ساعت ۱۸و۳۰ دقیقه)  
روشتنبورگ
غنا
  
استرالیا
39
چهارشنبه۲ تیر (ساعت ۲۳)
ژوهانسبوگ
غنا
  
آلمان
40
چهارشنبه ۲ تیر (ساعت ۲۳)
نلسپروئیت
استرالیا
  
صربستان
 
گروه E
هلند- دانمارک- ژاپن - کامرون
 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
9
دوشنبه ۲۴ خرداد( ۱۶)
ژوهانسبورگ
هلند
  
دانمارک
10
دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۱۸و۳۰ دقیقه)
مانگوتانگ
ژاپن
  
کامرون
25
شنبه ۲۹ خرداد(ساعت ۱۶)
دوربان
هلند
  
ژاپن
26
شنبه ۲۹ خرداد(ساعت ۲۳)
پرتوریا
کامرون
  
دانمارک
43
پنج شنبه ۳تیر (ساعت۲۳ )
روشتنبورگ
دانمارک
  
ژاپن
44
پنج شنبه ۳تیر(ساعت۲۳ )
کیپ تاون
کامرون
  
هلند
  
گروه F
ایتالیا- پاراگوئه- نیوزلند- اسلواکى
 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
11
دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۲۳)کیپ تاون
کیپ تاون
ایتالیا
  
پاراگوئه
12
سه شنبه ۲۵ خرداد (۱۶)
روشتنبورگ
نیوزلند
  
اسلواکى
27
یکشنبه - ۳۰ خرداد (۱۶)
مانگونانگ
اسلواکى
  
پاراگوئه
28
یکشنبه ۳۰ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
نلسپروئیت
ایتالیا
  
نیوزلند
41
پنج شنبه ۳تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
ژوهانسبورگ
اسلواکى
  
ایتالیا
42
پنج شنبه ۳تیر (۱۸و ۳۰ دقیقه)
پولوکوانه
پاراگوئه
  
نیوزلند
 
 
 گروه G
برزیل- کره شمالى- ساحل عاج - پرتغال
 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
13
سه شنبه ۲۵ خرداد( ۱۸ و۳۰ دقیقه)
بندرالیزابت
ساحل عاج
  
پرتغال
14
سه شنبه ۲۵ خرداد (۲۳)
ژوهانسبورگ
برزیل
  
کره شمالى
29
یک شنبه ۳۰ خرداد (۲۳)
ژوهانسبورگ
برزیل
  
ساحل عاج
30
دوشنبه ۳۱ خرداد (۱۶)
کیپ تاون
پرتغال
  
کره شمالى
45
جمعه ۴ تیر (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
دوربان
پرتغال
  
برزیل
46
جمعه ۴تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
نلسپروئیت
کره شمالى
  
ساحل عاج
 
 
 گروهH
اسپانیا- سوئیس- هندوراس و شیلى
 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
15
چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۶)
نلسپروئیت
هندوراس
  
شیلى
16
چهارشنبه ۲۶ خرداد(۱۸ و۳۰ دقیقه)
دوربان
اسپانیا
  
سوئیس
31
دوشنبه ۳۱ خرداد(۱۸ و۳۰ دقیقه)
بندر الیزابت
شیلى
  
سوئیس
32
دوشنبه ۳۱ خرداد(۲۳)
ژوهانسبورگ
اسپانیا
  
هندوراس
47
جمعه ۴تیر(۲۳)
پرتوریا
شیلى
  
اسپانیا
48
جمعه ۴تیر (۲۳)
مانگونانگ
سوئیس
  
هندوراس
 
 
 
دور یک هشتم نهایى
 
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
1
شنبه ۵تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
بندر الیزابت
تیم اول گروهA
  
تیم دوم گروهB
2
شنبه ۵تیر(۲۳)
روشتنبورگ
تیم اول گروه c
  
تیم دوم گروهD
3
یکشنبه ۶ تیر(۱۸ و۳۰ دقیقه)
مانگونانگ
تیم اول گروهD
  
تیم دوم گردهc
4
یکشنبه ۶ تیر(۲۳)
ژوهانسبورگ
تیم اول گروهB
  
تیم دوم گروهA
5
دوشنبه ۷ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
دوربان
تیم اول گروهE
  
تیم دوم گروه F
6
دوشنبه ۷تیر(۲۳)
ژوهانسبورگ
تیم اول گروهG
  
تیم دوم گروهH
7
سه شنبه ۸ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
پورتوریا
تیم اول گروهF
  
تیم دوم گروه E
8
سه شنبه ۸تیر (۲۳)
کیپ تاون
تیم اول گروه H
  
تیم دوم گروه G
 
دور یک چهارم نهایى
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
A
جمعه ۱۱ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
بندر الیزابت
برنده بازى ۵
  
برنده بازى۶
B
جمعه ۱۱ تیر (۲۳)
ژوهانسبورگ
برنده بازى یک
  
برنده بازى ۲
C
شنبه ۱۲ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
کیپ تاون
برنده بازى ۳
  
برنده بازى ۴
D
شنبه ۱۲ تیر (۲۳)
ژوهانسبورگ
برنده بازى ۷
  
برنده بازى ۸
 
 
دور نیمه نهایى
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
 
سه شنبه ۱۵ تیر(۲۳)
کیپ تاون
برنده بازىA
  
برنده بازى B
 
چهارشنبه ۱۶ تیر(۲۳)
دوربان
برنده بازىC
  
برنده بازىD
 
دیدار رده بندى
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
 
شنبه ۱۹ تیر (ساعت ۲۳)
بندر الیزابت
  
  
  
 
دیدار نهایى
بازی
روز و زمان
مکان بازی
 
نتیجه
 
 
یکشنبه ۲۰ تیر(ساعت ۲۳)
ژوهانسبورگ
  
  
  

آدرس ایمیل خود را وارد کنید

 

مطالب مرتبط

Place Ad Code Here آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

فرم ثبت نظر

ثیت نظر شما

0

نظرات (63)

 • ......

  ما ملت ایرانی وقتی همیشه مشکل مالی مون از همه ی مشکلات سرتره بایدم وقتی به پول رسیدیم غیرت میرت فراموش کنیم.

 • لیلی

  من هم با نظر خیلی ها موافقم . چون بازی کنهای ما اصلا شبیه بازی کن فوتبال نیستن . بهتره برن زمین شخم بزنن.

 • یاشار

  بنظر من اسپانیا و برزیل و پرتغال و هلند مساوی هستند

 • امیر

  ایران از تیم هند کم تره

 • سمیرا

  تا زمانی که افرادی تو ایران هستن که فکر میکنن این انتقادا و واقعیتهای روز بی غیرتی رو کشوره نه تو فوتبال نه هیج جای دیگه حرفی واسه گفتن نخواهیم داشت

 • یونس

  با سلام به همگی
  به نظر من پول زیاد که داره فوتبال ایران و خراب میکنه اکثر فوتبالیستها و مربیان ما این پول مغرور و لات و قرتی و سوسولشان کرده به نظر شما یه شخص بی سواد که سیکل هم نداره وقتی سالی 700 میلیون بگیره اونم از بیت المال باور کنین باشگاههای خصوصی هم یه جوری از از تو سر این مردم بیچاره همین پولارو میکشن بیرون کاش یه شب تو اردوی این فوتبالیستها بودین و میدیدین که از چی حرف میزنن همش دختر و زن و ناموس مردم .....
  همون بهتر که به جام جهانی نرفتیم چون جلوی دزدی و غارت بیت المال رو هم یه جوری گرفته شد در آخر هم به نظر من این آقای کفاشیان اصلا لیاقت سرپرستی یک تیم محلیم نداره چه برسه به ....

 • رضا فریدونی- سیرجان

  این دوره آرژانتین قهرمانه شک نکنید

 • رضا فریدونی- سیرجان

  آرژانتین قهرمانه شک نکنید

 • داشالاغ

  خاک تو سر هر چی بازیکن ایرانی فقط بلدن مو هاشونو درست کنند.ابرو بگیرن....

 • بهرام

  بد نیست نتایج بازی های جام را بنویسید شیرازی که نیستید به نظرم المان قهرمان است

 • نيما

  من اصلا نمي دونم مگه ما در كارهاي ديگه سر بلنديم كه در فوتبال مشكل داريم ؟
  مملكت اسلامي همه چيزش بايد اسلامي باشد

 • ارش

  به امید قهرمانی پرتغال و موفقیت کریستسن رونالدو

 • سعید

  ما ایرانیا با این اوضا مون همینم از سرمون زیاده

 • محمد یوسفی

  ابرویی که نداشتیم رفت

 • علی

  به جای اینکه وقتی خاویر کلمنته به ایران اومد سه میلیارد و بهش میدادن الآن ایران هم تو جام شرکت میکرد.

 • حميده موسوي

  خاك بر سر اونايي كه نظر بد راجع به ايران نوشتند چون خيلي از تيم هاي برتر از ايران هم نتوانستند به جام جهاني بروند

 • یهود زمان

  راستی نتیجه بازی ایران-زنان افغانستان چی شد؟

 • کیوان

  حق با مهسا جونه

 • احمدرضا

  نظرمن نسبتبه این مطالب منفی است.

 • مریم

  سلام به همگی
  از نظرات خوب و منطقی همتون متشکرم ولی امین سال دیگه کجا بوده که ایران بخواد بره جام جهانی باید بگم به همین خیال باشیم . اصلا کاشکی این فوتبال در ایران رخت برببست.این همه هزینه که میکنند برای کارهای دیگه در کشور خرج کنند.این هزینه های بیهوده حرام هست.

 • بهنام

  ایران از هیچ نظر لیاقت حضور در جام جهانی رو نداشت چون نه بازیکنان خوب نه فدراسیون خوب ونه کادر فنی خوبی نداشتیم و تا زمانی که مدیریت خوبی حاکم بر فوتبالمون نداشته باشیم به هیجا نمی رسیم

 • Saleh

  تیمای دیگه شانس اوردن که ایران جام جهانی نرفت وگرنه همهی تیمارو درو میکرد .

 • علی

  اینکه قلباً تمام ایرانی ها دوست دارند تیم ملی کشورشون توی جام جهانی باشه، به جای خود.
  اما به این نکته دقت کنید که با این همه گندی که فدراسیون آقای کفاشیان بالا آورده، ول کن ریاست نیست و هی میگه ما داریم کارهای خوبی انجام میدیم. حالا اگر به تیر و تخته می خورد و میرفتیم جام جهانی دیگه این حضرات خدا را هم بندگی نمی کردند! مگر نبود انتخاب شدن فدراسیون ایران به عنوان فدراسیون برتر آسیا؟! خدا میدونه چرا ایران انتخاب شد! فردوسی پور توی تماس تلفنی به عزیز محمدی گفت که این انتخاب خیلی عجیب هست و به نظر درست نمیاد؛ عزیز محمدی داشت شکم عادل را پاره می کرد که چ

 • مهران

  خاک بز سرتون کنم با این تیمتون .ابرو هرچی ایرانی رو بردین

 • محمد

  چه بهتر که ایران نرفت...به امید قهرمانی پرتغال.فقط ک رونالدو

 • سينا مستعلي

  4 تيم فينال : آلمان - انگليس - برزيل - سوئيس

 • ناصر

  وقتی ایران برای بالا اومدن به یه برد نیاز داشت و همون بازیکنای به قول دوستان سوسول و بی سواد تو بازی آخر فقط دنبال مسایل سیاسی و دستبند سبز بودن و به جای فوتبال دنبال توهمات بودن باید کی رو مقصر دونست خداییش؟؟؟؟؟
  قانون فیفا:بازیکنان در زمین نباید از نماد های سیاسی استفاده کنند....

 • لعنت به هرچی حروم خوره

  خاک برسر هرچهی فوتبالیست حرفه ای ایرونیه وسردم دارانشو که فقط بیت المال رو حروم می کنن بعدهم میگن مابهترین تیم اسیا هستیم من شخصااگه اون دنیای باشه جلوشون میگیرم

 • مخالف

  باسلام ازهمه ی دوستانی که ازفوتبال ایران انتقادکردندتشکرمیکنم ولی دوست دارم
  دلیل انتقادهای سرسخت هموطنان روبدونم.

  راستی مطلب جالبی بود.

 • ارمان

  چه ایران میرفت چه نمیرفت هیچ فرقی نمیکرد چون از این تیم های اسب افریقایی میباخت(جر میخورد)به امید قهرمانی ایتالیا

 • محمد

  تا وقتی که تو مدارس زمین چمن نداریم باید منتظر بمونیم تا یه علی دایی از یه جای کشور جرقه بزنه بیاد بیرون

 • امير

  جام جهاني جاي نخاله ها نيست.

 • مهدی

  ضعف در مدیریت فوتبال و فساد ایجاد شده در فوتبال باعث شد که به مردمی خیانت بشه که صادقانه برای تیم ملی و بازکنان را تشویق می کردند

 • امین

  سلام میگم که بازی های جام جهانی خیلی بازی های خوبی شده. خیلی خوب بود ایران هم می رفت مگه نه. ولی حیف که ایران نرفت. می گم که اگه ایران به جام جهانی میرفت مردم ایران خیلی خوشحال می شدند. واقعا خیلی مسخره است که تیم ایران نرفته ولی تیم هایی مثل آفریقای جنوبی الجزایر مکزیک و..... خیلی تیم های دیگه
  هم به جام جهانی رفتند ولی به جز چند تیم که یکی از اون تیمها ایران است.
  اشکالی نداره انشاالله سال بعد کشور ایران هم به جام جهانی میره. فقط امسال ایران به جام جهانی نرفت. انشاالله سال بهد میره.

 • مهران

  ايران همون بهتر نرفت جام جهاني آبرو هرچي ايراني مي برد

 • امین

  بابا یک جدول نداره تو سایت. یک جدول بزارین دیگه! من دوست دارم بدونم کی اوله کی آخر.

 • صدرا

  بهتر که ایران درجام جهانی حضور نیافت حد اقل از بازی زیبای دیگر کشورها لذت میبریم

 • هومن

  دوستان علاقمند
  پیش بینی های خود را در مورد بازی های جام به صورت رایگان در سایت www.gwin.ir اعمال نمایید.

 • حسین

  بهتر که ایران در جام جهانی حضور نیافت حد اقل از بازی دیگر کشور ها لذت می بریم

 • amin

  تا وقتی تو ایران پارتی بازیه تو هیچ زمینهای هیچی نمیشه یک مشت بچه که با وساطت این و اون تو تیمند

 • نیما

  ای مرده شوره این بازیکنای بی غیرت و ببرن که واقعآ می بینن مردم چقدر دوستشون دارن اما هیچ کاری نمی کنن به عنوان یه فوتبال دوست احساس شرمندگی میکنم

 • ماهان

  زیاد مهم نیست که ایران به جامجهانی نرفت چون چیزی به ما نمی رسه

 • evoke eblis

  همون بهتر که ایران به جامجهانی نرفت چون با باختش حال همه رو می گرفت ولی امیدوارم تیم برزیل قهرمان شود نظر شما چیه

 • مهتاب

  اگر کفاشیان رییس فدراسیون نبود ما در جام جهانی بودیم

 • حمید هلاکوئی

  چو ایران نباشد تن من نباد >
  درسته که ایران بالا نیومد اما باز هم ایران دویت داریم . ایران دویت داریم و ...

 • علی

  ایران !!! در جام جهانی نبود و شکست خورده!!!(از ایرانی و ایران چیزی کم نشده :(

 • ایرانی

  حضور درجام جهانی آینه مدیریت، برنامه ریزی و نظم و نحوه بازی در این جام تجلی قدرت و انسجام وفرهنگ کشوره حال بازم فکر می کنی ما باید تو این جام حضور می داستیم؟

 • ممل

  خوش به حال خداداد که از جام جهانی توانست استفاده کند واستوره فوتبال ما شد بازیکنان تیم ملی یاد بگیرند.

 • امید

  جام جهانی رفتن عرضه و غیرت میخواد

 • آ.ع

  همون بهتر که صعود نکرد وگرنه ضایع می شد چون تو گروهش هیچ شانسی نداشت .....

 • سیاوش

  بهترکه ایران به جام جهانی نرفت چون با این بازی های بد حال همه ی مردم ایران گرقته میشد

 • شیدا

  مرسی بابت مطلب خوبتون، امیدوارم ایران خیلی زود در جام جهانی بدرخشه

 • همه

  چه جوری انتظار داشتین به جام جهانی بریم. اگه میرفتیم تعجب داشت

 • ssaallaamm

  خوب بود ولی جالب نبود

 • محمد علی

  عالی بود

 • مهسا

  عالیه !!! بهتر که ایران بالا نیومد چون ابرومون میرفت!!!!!

 • سعید

  بابا دوستان ناراحت نشید عیبی نداره که ایران به جام جهانی نرفته مگه چه اتفاقی افتاده......
  بابا بازیکنا هم آدمند و باید برای خودشون هم پول جمع کنند که سالی 400 میلیون از باشگاه های دولتی و بیت المال بگیرن و موقع بازی برای تیم ملی که میشه همشون از پاهاشون می ترسند و موقع بازی با هم خرس وسط بازی میکنن و موقع نرفتن به جام جهانی از قسمت بیچاره مایه میزارنو و خون به دل این مملکت می کنند.
  در ضمن اگه جام جهانی هم می رفتیم که از کشورهای آفریقایی می باختیم و به هم پاس نمی دادیم و بعد از جام جهانی منتظریم که از بارسلونا پیشنهاد بگیریم.
  سرتون درد نیارم تا این جور جوی روی بازیکنان و مدیریت است ایران به نظر من لیاقت رفتن به جام جهانی رو نداره.

 • مهدی

  برای فوتبال ایران متاسفم

 • امید

  ایران تیم سوسولها

 • ع . م

  خیلی خوشحالم که ایران تو جام جهانی نیست . حداقل بدون حرس و دق و حاشیه فوتبال خوب بقیه کشور ها رو که تو مدیریت ورزش از ما بهترند رو میبینیم

بارگذاری نظرات قدیمی تر
محاسبه BMI
محاسبه WHR
محاسبه وزن مناسب
آزمون ارزیابی اعتماد بنفس
آزمون رست Rast برای ارزیابی توانی بی هوازی
جدول میزان ویتامین های موجود در مواد غذایی مختلف
پرسشنامه و آزمون آنلاین تعیین سطح اضطراب
تست آنلاین اعتیاد به مواد غذایی در 60 ثانیه
تست آنلاین ارزیابی سطح افسردگی بک
سن بیولوژیکی خود را محاسبه نمائید
خودتان را تست کنید:تست عضلات شکم-حرکت در یک دقیقه
نرم افزار آنلاین محاسبات سلامتی و تیپ بدنی
محاسبه یک تکرار بیشینه 1rm
محاسبه گر شدت تمرین برای کاهش وزن
محاسبه آنلاین انرژی موجود در مواد غذایی
محاسبه انرژی میوه ها و سبزیجات
تعیین ضربان قلب بیشینه
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی - VO2max
تعیین ضربان قلب بیشینه
سن بدن یا سن فیستنس شما چند است
نرم افزار سلامت
 چند سانت دور کمر خود را کم کنیم؟
برنامه بدنسازی ویژه - حجم و قدرت
جدول چینی تعیین جنسیت نوزاد (محاسبه گر)
آیا شما میتوانید یک برنامه تمرینی را آغاز نمائید؟
محاسبه میزان چربی سوزانده شده در تمرین
آزمایشگاه آنلاین فیزیولوژی ورزشی
محاسبه گر وزن نرمال دوران بارداری
محاسبه گر بدنسازی
خودتان را تست کنید:شما جغد هستید یا گنجشک؟
محاسبه گر آنلاین درصد چربی
محاسبه وزن مناسب برای مردان وزنان

 ISSN: ‪2322-5335

نظرات ارسالی

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
با سلام.به مدیریت محترم سایت .منم مث محبوب جون متشکرم از...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
عسل جونم سلام. عزیزم شما الان 23 ساله ای.اما گفتی میخوام 9...

پخش زنده بمباران سطح ماه توسط ناس...
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هستی andممن...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام به خانمی جونم عزیزم من ۱ ماه پیش رفتم دکتر بهش گفتم...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام روناک جونم مرسی عزیزم لطف کردی.من که رفتم تو سایتش ...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام سلام به شما عزیزان محبوب جونم رزا جون و خانمی خیلی ...