سلامت و ورزش

قطبی قطب شد و پیروانی پیرو

عملکرد دو مربی بنام فوتبال لیگ هفتم ( افشین قطبی سر مربی پرسپولیس وغلامحسین پیروانی سر مربی فجر شهید سپاسی) در خصوص مربیگری  تیمهای مربوطه از زوایای مختلف میتواند مورد توجه مربیان و بالاخص متخصصان و تحصیلکرده های ورزشی باشد.زاویه ائی که مد نظر اینجانب است شاید کمتر مورد توجه دیگران قرار گرفته باشد ؛علی ایحال : هردو مربی در یک نقطه اشتراک مهمی داشتند و آن محبوبیت و تمایل بی شائبه هواداران و مدیران در باقی ماندن این مربیان در مربیگری تیمهای پرسپولیس و مقاومت شهید سپاسی. و بایستی در این شرایط بهترین تصمیم را میگرفتند.

صبحانه بخورید لاغر شوید


Cornflakes
The easy way to lose weight?
Breakfast really could be the most important meal of the day when it comes to losing weight, claims a researcher.

Over several months, obese women who ate half their daily calories first thing fared better than those eating a much smaller amount.

کنفدراسیون فوتبال آسیا: قرعه ایران بر مبنای نتایج آلمان

کوالالامپور کنفدراسیون فوتبال آسیا روش قرعه کشی چهارمین و آخرین مرحله انتخابی جام جهانی 2010 را که روز 27 جون – 7 تیر در کوالالامپور برگزار می شود اعلامکرد.

تیم های برتر پنج گروه فعلی مرحله سوم که روز 22 جون – 2 تیر به پایان میرسد به مرحله چهارم که از 6 سپتامبر 2008 تا 17 جون 2009 طول می کشد صعودخواهند کرد.


فیفا ، رنکینگ تیم های مرحله چهارم را قبل از قرعه کشی در پنج سید قرار میدهد که سیدبندی بر مبنای نتایج تیم ها در جام جهانی 2006 است.
به شرطی که تیم های زیر بتوانند از گروه های فعلی خود صعود کنند سید بندی به شرح زیر است:
1-
استرالیا
2-
کره جنوبی
3-
ایران
4-
عربستان سعودی و ژاپن


اگر هر پنج تیم فوق بتوانند صعود کنند آنوقت بنا بر تصمیم کمیته مسابقات وکمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در 25 مارچ 2008 ، بین عربستان وژاپن قرعه کشی خواهد شد تا تیم چهارم و پنجم مشخص شود.

اگر عراق بتواند به مرحله چهارم صعود کند آنها در رده پنجم جدول گروه قرارمی گیرند و در روز دهم مسابقات در 17 جوون 2009 استراحت خواهند داشت. اینتصمیم برای جلوگیری از بازی همزمان عراق در جام کنفدراسیون هاست که از 14تا 28 جوون سال 2009 برگزار می شود

لزوم شفاف سازی درآمدها و هزینه ها در فدراسیون فوتبال

 

تیم ملی ایران و مدیریت غیر شفاف فدراسیون

..........................................................

یکی از درآمدهای مهم تیم های ملی دنیا  درآمد اسپانسری  لباس های  تیم ملی  میباشد. این درآمد در تیم ملی ما کجاست؟؟

هر گاه انتقادی بجا از تیم ملی از یک رسانه صورت میگیرد انگشت اتهام دراز میگردد که این منبع قصد تضعیف تیم و مربیان را دارد. نکته مهمی که  برای بسیاری از مردم و رسانه ها وجود دارد  این است که چرا فدراسیون فوتبال و مسئولین محترم آن بجای پاسخگویی صریح و روشن اقدام به چانه زنی و مصلحت اندشی مینمایند.

دولت محترم از بدو حضور جناب آقای دکتر احمدی نژاد اعلام داشته اند که شفاف سازی در امور را به عنوان یک اصل قرار میدهند. سوال اینجا است مگر فدراسیون فوتبال ایران از جیب و سرمایه شخصی تامین مالی میشود که اینگونه دیکتاتور مابانه برخورد میکند. پس از انتخاب ناگهانی علی دایی که  هیچ کدام از مسئولین این فدراسیون حاضر به پاسخگویی نشدند. خط زدن لژیونرها نیز فریاد مطبوعات خارجی را هم در آورده تا جایی که روزنامه های خلیج به ضعف در تیم ایران و جای خالی لژیونرها اشاره د ارند. روزنامه های امارات می نویسند تیم ایران به حدی از پیروزی شاد بود که انگار به جام جهانی رفته و بازیکنان آن اشک شادی میریختند!!. آیا تیم ایران اینقدر نزول کرده است؟ مربی تیم ملی عنوان میکند که این تیم 30 سال پیشرفت نداشت و  این در حالی است  چندین سال  از این سالیان را خودشان در تیم حضور داشتند

پاسخ سنگین علی کریمی به دایی

تیم ملی ارثیه کسی نیست!! 

 

 

 

 

 

در حالی که علی دایی نتایج ضعیف تیم ملی را پشت پیروزی نچندان دلچسب بر امارات میپوشاند همچنان بسیاری از رسانه های منتقد خواستار بازگشت علی کریمی ستاره ایران و آسیا به تیم ملی هستند. سرمربی تیم ملی در یک مصاحبه عملا نشان داد که  هدایت تیم ملی را با روش غیر منطقی خود  و با خط زدن بازیکنان نامدار  ادامه خواهد داد.این جای بسی تاسف دارد که تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی با اعمال نظر سلیقه ای اداره شود. پس از بخشش علی کریمی از سوی ریاست محترم جمهور هیچ گونه دعوتی از علی کریمی صورت نگرفت و این نشان میدهد که حتی وساطت ریاست محترم جمهور  نیز در تصمیم دایی اثری نداشته است. اینکه دایی به چه می اندیشد و چرا تیم ملی را دچار بحران کرده باید مردم نطر بدهند.

7 Gym Exercises You Need to Avoid

For most of my adult life, I've held to the belief that there is no such thing as bad exercises - only bad ways to do good exercises. You can take the most effective exercises and make them useless and compromising just as you can turn an ineffective exercise into a safe and functional one. That said, some exercise machines and movements are just flat-out awful.

Here are the "Unlucky 7": exercises where the risks far outweigh the benefits.

 1. Inverted Leg Press: db inverted leg press.jpg
  The angle on most of these machines can cause injury due to the awkward position of the hips and spine. It is very difficult not to push the lower back into the backrest in this exercise. Doing so places stress on the disc when loaded. Additionally, straightening out the torso (as in a squat) gets full recruitment of the hamstring and butt muscles. The leg press keeps your upper body fixed, which takes this out.

  Better Alternative: Squats (barbell or dumbbell)

 2. Smith Machine: db smith machine.jpg
  Any way you slice it this machine (AKA "the expensive towel rack") is biomechanically horrendous. Like any other machine, you have to conform to a fixed movement - which doesn't take the lifters natural mechanics into consideration, and doesn't allow for subtle mechanical adjustments. This can cause problems in the knees and lower back if used to squat. Eric Cressey, who is the king of smith machine debunking, gives these 10 good uses for it (hint; none of them include squats or bench presses.
  Better Alternative: Any barbell or dumbbell alternative

   

 3. Back Extension: db hyperextension.jpg
  This machine promotes putting the back into a forced hyper-extended position. Combine the undesirable end position with the typical way in which people perform the movement (read fast and jerky) and you risk damaging joints in your spine (facet joints).

  Better alternative: On all fours - raising opposite arm/leg simultaneously (birddogs/pointing dogs).

 4. Ab Twist Machine: db ab twist.jpg
  Or any exercise whereby your lower
  body is fixed and your upper body is rotating against great force. The abdominal muscles are designed to prevent rotation, not encourage it. Further, your rotation is coming almost exclusively from the lumbar spine - an area that is prone to injury when placed in such a position.

 5. Better alternative: Short range twists with tubing or cable - allowing for some hip movement

 6. Upright Rows: db upright rows.jpg
  Due to the grip and the nature of the movement, upright rows place stress on the shoulder joint by causing a bone-on bone collision with every rep. Eventually, this may lead to rotator cuff tendonitis.

Transform Your Health for Life

 
 

We’re living in exciting times. Never have more people had more opportunity to pursue the life of their dreams, a life rich with extraordinary personal and professional achievements.

The opportunity is here now for us individually and collectively to make the transformation from worst to first—literally from the worst shape of our lives to the best. And for us, as a nation, to make the change from the most unhealthy modern nation on Earth to the most healthy, in every way.

Over the years I’ve discovered five essential steps to begin and sustain this process of transforming your health for life.

1. Accept Your Ability and Responsibility

We have the ability to create stunning changes for the better in our bodies and lives. It’s exciting and empowering to consider the scope of this ability; however, it’s not always as exciting to accept that along with our ability to transform comes the responsibility to do so. Until that responsibility is accepted, the ability lies dormant.

 

2. Make Being Healthy a Priority

Over the past 20 years of working in the world of well-being and fitness, I’ve discovered that when people highly value their health, they do what has to be done to become healthy. So when I see people who are overweight, underweight or who are suffering from entirely preventable illness, I know they do not yet place a premium value on their well-being. In many cases, this includes people who are achieving successful results in their business endeavors and other areas of their lives.

Here’s what else I know: Achievers make progress where results are highly valued, because that’s where we focus our time and attention.

Read More Comment (0) Hits: 1313

دوازده روش ساده برای کنترل استرس

  

در زندگی روزو مره و ماشینی همه روزه با درگیری هایی روبرو هستید که به صورت آگاهانه و یا نا آگاهانه بر ذهنتان فشار وارد میکند. این فشارها میتواند در درازمدت بر زندگی شما تاثیر گذار باشد. افرادی که قادر به کنترل فشارها و مدیریت آن میباشند طبعا افراد موفق تری نیز خواهند بود. تا چه حد توانسته اید حرفهای رکیک که در خیابانها زده میشود، رفتار ناشایست مغازه دار، حرکت بد یک همکار ، عدم صداقت یک دوست ، یا توهین یک فرد نادان و حتی دانا و.... را بدون فشار و  استرس از خود دور کنید. طبعا ما نمیتوانیم برای اینکه زندگی خوبی به دست آوریم دیگران را مجبور به تغییر کنیم و هیچ کس نیز نتوانسته این عمل را در زندگی خود به انجام رساند. تغییرات همه روزه بر زندگی شما اعمال میشوند و به گفته الوین تافلر این شوک میتواند انسان را نابود کند. کسانی موفق هستند که تغییرات و نیز استرسها را با قدرت پشت سر بگذارند. اگر میخواهید فردی موفق و پیشرو باشید به توصیه های زیر توجه کنید.

فدراسیون انتقاد ناپذیر و سقوط فوتبال ایران

 

 

 

 

 

 

 

در حالی که اغلب رسانه های جمعی در ماههای گذشته خواستار شفاف سازی فدراسیون فوتبال در تصمصم گیری ها شده بودند متاسفانه هیچ گونه پاسخی از سوی مسئولین این فدراسیون دریافت نشد. کنار گذاشتن بازیکنان با تجربه و مفید از سوی مربی جوان و بی تجربه تیم ملی که در ثانیه های آخر سکان هدایت تیم ملی را برعهده گرفت و نیز عدم توجه فدراسیون به نصایح بزرگان ورزش نتیجه ای جزتساوی در برابر تیم های دسته چندمی آسیا در بر نداشت. فدراسیون فوتبال در این مدت نه تنها انتقادات مربیان ایرانی و حتی بازیکنان را نادیده میگرفت بلکه هر انتقاد با واکنش شدید نیز روبرو میشد و نتیجه یکی از انتقادات را نیز در دادگاه دیدیم!!. لازم است به فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگر متذکر شویم تیم ملی مال مردم است و شما باید در برابر خواسته ملت پاسخگو باشید. متاسفانه فدراسیون فوتبال حاضر ایران از  انتقادناپذیر ترین فدراسیونهای فوتبال کل تاریخ ورزش ایران است و تنها سخن ما این است آقایان بار کج به منزل نمیرسد. علی دایی با تمام احترامی که به عنوان یک فوتبالیست برایش قائل هستیم به عنوان یک مربی توانایی هدایت یک تیم ملی در سطح درجه یک آسیا را ندارد. متاسفانه واقعیات هنوز هم برای این فدراسیون روشن نشده و این نوشته های نیز برای این مسئولین فقط جنبه تکرار دارد. سخن اخر اینکه تساوی تیم ملی را به مربی و فدراسیون فوتبال تبریک میگوئیم

خبرهای مرتبط:

فدراسیون فوتبال و نامحرمی به نام مردم

سکوت بس است ، آفای کفاشیان پاسخگوی ملت باش

 

Comment (0) Hits: 877

20 Unhealthy Foods That You Think Are Healthy But Are Actually Killing You Slowly

There are many terms that are misleading in the food advertising industry today. Think of how many times you see the following phrases plastered all over food containers:

Hamburger

 • Fat Free
 • Reduced Fat
 • Low Fat
 • Sugar Free
 • No Added Sugar
 • Diet [Insert Product Name Here]

 

Read More Comment (0) Hits: 2858

نابغه پنج ساله تنیس قهرمان آینده دنیا

 

 

 

 

Jan Kristian Silva

  نابغه پنج ساله ای در تنیس میباشد  وی از کشور آمریکا است . پدر و مادرش هزینه هنگفتی همه ساله جهت پیشرفت وی در یک مرکز تنیس فرانسوی هزینه میکنند. این کودک پنج ساله قادر است به راحتی ضربات سرویس بازیکنان جوان را برگشت دهد . Jan Kristian Silva با قدی کوتاه ضربات زیبا و تکنیکی را به نمایش میگذارد.

 

Read More Comment (0) Hits: 1503

نظرات ارسالی

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
با سلام.به مدیریت محترم سایت .منم مث محبوب جون متشکرم از...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
عسل جونم سلام. عزیزم شما الان 23 ساله ای.اما گفتی میخوام 9...

پخش زنده بمباران سطح ماه توسط ناس...
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هستی andممن...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام به خانمی جونم عزیزم من ۱ ماه پیش رفتم دکتر بهش گفتم...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام روناک جونم مرسی عزیزم لطف کردی.من که رفتم تو سایتش ...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام سلام به شما عزیزان محبوب جونم رزا جون و خانمی خیلی ...