سلامت و ورزش

المپیک و افسوسی دیگر

سالیان مدیدی از زمانی که بلوک شرق راه رسیدن به مدال را تنها در یک پروسه علمی و دقیق یافته بود میگذرد. سالهایی که بلوک شرق و کمونیستها با ابداع روشهای سخت استعداد یابی به سکوهای المپیک حمله بردن غرب در خواب غفلت بسر میبرد تا اینکه به تدریج جایگاههای خود را در المپیک از دست رفته میدید. غربی ها روش استعداد یابی بلوک شرق را غیر انسانی و غیر منطقی میدانستند و با علم به دانش ورزش ، روش های جدیدی را در جهت استعداد یابی و افزایش سطح ورزش خود ابداع نمودند. دنیا دیگر در این زمان به ورزش و بخصوص به المپیک به دید یک ورزش نگاه نمیکرد  همچنان که هم اکنون میدان المپیک میدان رقابت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اقتصادی بدل شده است. دیگر دولتها در میدانهای جنگ با هم نمیجنگیدند این بار میدان تازه ای برای نبرد یافته بودند و آن هم میدان المپیک و میادین ورزشی بود.

آموزش یوگا قسمت 26

کشش پا

کشش پا یک بخش اساسی  از تمرینات پا میاشد در این تمرین باید کشش به طور زنجیره ای در سراسر ماهیچه های پا احساس شود.

 

 

ایران در المپیک چین

 

Comment (0) Hits: 748

متولی ورزش و فوتبال ایران کیست؟

در انتقال یا فروش تیمهای فوتبال تهران به استانها( پاس ؛ صبا؛ پیکان و در آینده ...) چیزی که بسیار عجیب و تکاندهنده به نظر میرسد بی مسئولیتی وبی تاءثیری سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال در قبال این موضوع میباشد بنده به اظهار نظرهای موافق و یا موافق این قضیه کاری ندارم و اگر گوش شنوائی بود به اعتراض و نقطه نظرات دهها کارشناس و متخصص ورزش منجمله(  آقایان دکتر خبیری؛ محصص؛ حاج رضائی و...) که به دفعات در رسانه ها اظهار شده توجه میشد .البته حقیر نیز نظر خویش را در این خصوص در مقالهء منتشره در پاره ائی از رسانه ها عرض کرده ام« ضمیمه» اما چیزی که به شدت آزاردهنده وقابل تاءمل در این موضوع میباشد اظهارات مقامات و مسئولین رسمی سازمان تربیت بدنی  و فدراسیون فوتبال در این زمینه میباشد؛ به سخنان اخیر جناب آقای کیومرث هاشمی معاون محترم  سازمان تربیت بدنی و رئیس  مرکز توسعهءورزشهای قهرمانی توجه فرمائید:

 بى ترديد سازمان تربيت بدنى و فدراسيون فوتبال نمى توانند در اين مورد( انتقال تیمهای  فوتبال تهرانی به شهرستانها) نقشى داشته باشند و در اين جلسه تأكيد مى كنم كه سازمان تربيت بدنى هيچ نقشى در انتقال تيم ها به شهرستان ها ندارد.« ایران ورزشی 1/5/87»

من سئوال میکنم:

جام ملتهای آسیا و قرعه ایران در گروه پنج